Historie Het Arresthuis

Van 1666 tot en met 1794 was een van de gebouwen die heden ten dage onderdeel uitmaken van Het Arresthuis, een Bisschoppelijk paleis en tevens een woning voor kerkvoogden. Het restaurant van Het Arresthuis, Damianz is vernoemd naar de voorlaatste bisschop van de Franse tijd genaamd Damianus de Rijksgraaf van Hoensbroek. Dit restaurant is gevestigd in het voormalig archiefgebouw. Het Bisschoppelijk paleis is slechts een onderdeel van het huidige gebouw en heeft meerdere functies gehad. Het is ook militair hospitaal, magazijn, kazerne en paleis van justitie geweest.

Roermond kwam onder het Franse bewind na de Franse revolutie. De Franse generaal Miranda woonde destijds in het Bisschoppelijk paleis aan de Pollartstraat, toentertijd Hegstraat genaamd. Onder het bewind van Napoleon veranderde er veel, onder andere het strafstelsel. Onafhankelijke rechters zorgden voor de strafrechtspraak, er werden een aantal straffen afgeschaft zoals verbranding, verwurging en radbraken en de doodstraf werd op dat moment een uitzondering. Vanaf dat moment werd vrijheid afnemen een straf. Men vond dat vrijheid afnemen het ergste was wat er kon gebeuren. Door deze nieuwe manier van straffen had Roermond een huis van bewaring nodig. Nederland krijgt in 1866 zijn eigen Wetboek van Strafrecht.

Dit huis van bewaring was voor de criminelen die kleine vergrijpen pleegden en de criminelen die hun proces moesten afwachten. De locatie van dit huis van bewaring was eerst op een andere plek dan de plek waar nu Het Arresthuis is gevestigd. De locatie was namelijk waar de Abdis van de Munsterabdij (bij de huidige Munsterkerk) resideerde. Vanaf 1830 startte wederom een roerige periode. Het volk kwam in opstand tegen de Nederlandse koning en de marechaussee moest de bevolking in toom houden. De marechaussee vertrekt net zoals de cipier van Het Arresthuis en een Roermondse ambtenaar neemt zijn taken over. Op dat moment was het niet zo erg om in het huis van bewaring opgesloten te zitten. Er konden namelijk versnaperingen gekocht worden en er werd af en toe een biertje gedronken in café De Windmolen.

Waar eerst de oude Kanselarij van het hof van Gelder stond, wordt van 1858 tot en met 1863 het huis van arrest gebouwd naar ontwerp van Allard Pierson. In deze oude Kanselarij heeft Willem I eerder, nadat België en Nederland werden samengevoegd, de marechaussee gehuisvest. Toen de bouw van het huis van arrest was afgerond kreeg het een andere naam, namelijk het huis van bewaring. Deze gevangenis wordt in 1863 in gebruik genomen als rijks gevangenis in plaats van Abdissenhuis. Deze plek werd niet toevallig gekozen voor een gevangenis, het was namelijk naast het Bisschoppelijk paleis gelegen dat in 1822 als rechtbank werd gebruikt. Van 1822 tot en met 1996 was het Bisschoppelijk paleis een Paleis van Justitie.

Het huis van bewaring is een aantal keren uitgebreid tussen 1913 en 1916. Aan de Dionisiusstraat werd een extra vleugel gerealiseerd en tussen het Bisschoppelijk paleis en de gevangenis wordt een archiefgebouw geplaatst. Verder bestaat de gevangenis uit een stalgebouw op de hoek van de Dionisiusstraat en de Geeststraat. Ook de ringmuur, die deels in 1860 en deels in 1915 is gebouwd, hoort erbij. Van 2000 tot en met 2002 staat het huis van bewaring aan de Pollartstraat leeg. Dit werd veroorzaakt door de bouw van de nieuwe gevangenis aan de Keulsebaan. Van 2002 tot en met 2007 heeft het huis van bewaring daarom gediend als noodvoorziening voor de zogenaamde ‘bolletjesslikkers’. (Stichting Ruimte Roermond, 2011)

Van 2009 tot en met 2011 werd Het Arresthuis gebouwd op de plaats van het voormalige huis van bewaring.

18 april 2011 zijn de deuren geopend van Het Arresthuis. Nu kunnen mensen hier genieten van een onbezorgd en ongedwongen verblijf.